Εργαστήριο Κανονικού Δικαίου

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πέμπτη 02 Δεκεμβρίου 2021
"Η άσκηση του επισκοπικού λειτουργήματος κατά τους Τρεις Ιεράρχες" - Δ' Συνάντηση του Επιμιμορφωτικού Προγράμματος "Θεολογία και Κοινωνία"

"Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ" - Δ' ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

"Η άσκηση του επισκοπικού λειτουργήματος κατά τους Τρεις Ιεράρχες" - Δ' Συνάντηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος "Θεολογία και Κοινωνία" του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (2020-21).

Δευτέρα 18/01/2020, 18:00-20:00. Το πρόγραμμα διεξάγεται εξ αποστάσεως, προβλέπεται η χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης.

«Εκκλησία και Κοινωνική Αλληλεγγύη» - Γ' Συνάντηση στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος "Θεολογία και Κοινωνία"

«ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» - Γ' ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

«Εκκλησία και Κοινωνική Αλληλεγγύη» - 2η/30.11.2020 Συνάντηση στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος "Θεολογία και Κοινωνία" του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (2020-21).

Δευτέρα 30/11/2020, 18:00-20:00. Το πρόγραμμα διεξάγεται εξ αποστάσεως, προβλέπεται η χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης.