Εργαστήριο Κανονικού Δικαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Νεότερα δικαϊκά δεδομένα και θρησκευτικά αυτοοργάνωση στην ελληνική έννομη τάξη - Επιστημονική Ημερίδα

ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΙΚΑΪΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Κυριακή 30 Μαΐου 2021

Νεότερα δικαϊκά δεδομένα και θρησκευτικά αυτοοργάνωση στην ελληνική έννομη τάξη - Επιστημονική Ημερίδα με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Κανονικού Δικαίου του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

"Η άσκηση του επισκοπικού λειτουργήματος κατά τους Τρεις Ιεράρχες" - Δ' Συνάντηση του Επιμιμορφωτικού Προγράμματος "Θεολογία και Κοινωνία"

"Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ" - Δ' ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

"Η άσκηση του επισκοπικού λειτουργήματος κατά τους Τρεις Ιεράρχες" - Δ' Συνάντηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος "Θεολογία και Κοινωνία" του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (2020-21).

Δευτέρα 18/01/2020, 18:00-20:00. Το πρόγραμμα διεξάγεται εξ αποστάσεως, προβλέπεται η χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης.

«Εκκλησία και Κοινωνική Αλληλεγγύη» - Γ' Συνάντηση στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος "Θεολογία και Κοινωνία"

«ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» - Γ' ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

«Εκκλησία και Κοινωνική Αλληλεγγύη» - 2η/30.11.2020 Συνάντηση στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος "Θεολογία και Κοινωνία" του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (2020-21).

Δευτέρα 30/11/2020, 18:00-20:00. Το πρόγραμμα διεξάγεται εξ αποστάσεως, προβλέπεται η χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης.