ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» - Γ' ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020
«Εκκλησία και Κοινωνική Αλληλεγγύη» - Γ' Συνάντηση στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος "Θεολογία και Κοινωνία"

«Εκκλησία και Κοινωνική Αλληλεγγύη» - 2η/30.11.2020 Συνάντηση στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος "Θεολογία και Κοινωνία" του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (2020-21).

Δευτέρα 30/11/2020, 18:00-20:00. Το πρόγραμμα διεξάγεται εξ αποστάσεως, προβλέπεται η χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης.