ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

"Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ" - Δ' ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021
"Η άσκηση του επισκοπικού λειτουργήματος κατά τους Τρεις Ιεράρχες" - Δ' Συνάντηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος "Θεολογία και Κοινωνία"

"Η άσκηση του επισκοπικού λειτουργήματος κατά τους Τρεις Ιεράρχες" - Δ' Συνάντηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος "Θεολογία και Κοινωνία" του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (2020-21).

Δευτέρα 18/01/2020, 18:00-20:00. Το πρόγραμμα διεξάγεται εξ αποστάσεως, προβλέπεται η χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης.