ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΙΚΑΪΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Κυριακή 30 Μαΐου 2021
Νεότερα δικαϊκά δεδομένα και θρησκευτικά αυτοοργάνωση στην ελληνική έννομη τάξη - Επιστημονική Ημερίδα

Νεότερα δικαϊκά δεδομένα και θρησκευτικά αυτοοργάνωση στην ελληνική έννομη τάξη - Επιστημονική Ημερίδα με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Κανονικού Δικαίου του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.