ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Πέμπτη 05 Μαΐου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Εργαστήριο Κανονικού Δικαίου του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το Εργαστήριον Ισλαμικού Δικαίου και Αραβοϊσλαμικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, πραγματοποιεί, στο πλαίσιο των  μαθημάτων του ΠΠΣ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας «Συγκριτικό Δίκαιο των Θρησκειών» και «Εκκλησιαστικό Δίκαιο», Πρόγραμμα Διαλέξεων με τίτλο:

Θεμελιώδεις πτυχές του Ισλαμικού Δικαίου

 Οι Διαλέξεις θα διεξαχθούν δια ζώσης στην Αίθουσα Β΄της Θεολογικής Σχολής, Πανεπιστημιόπολη ΕΚΠΑ, Άνω Ιλίσια, 157 72, Αθήνα, σύμφωνα με το ακόλουθο Πρόγραμμα:

Πέμπτη 5 Μαΐου 2022, ώρα 18:00-21:00
Χαιρετισμοί
Α΄ Διάλεξη: Γενικό Ποινικό Ισλαμικό Δίκαιο
Διάλειμμα
Β΄ Διάλεξη: Ειδικό Ποινικὀ Ισλαμικό Δίκαιο
Συζήτηση 

Τρίτη 10 Μαΐου 2022, ώρα 18:00-21:00
Χαιρετισμοί
Γ΄Διάλεξη: Γάμος κατά το Ισλαμικό Δίκαιο
Διάλειμμα
Δ΄ Διάλεξη: Διαζύγιο κατά το Ισλαμικό Δίκαιο
Συζήτηση

Κυριάκος Νικολάου Πατραγάς

Καθηγητής του Ισλαμικού Δικαίου,
Διευθυντής Εργαστηρίου Ισλαμικού Δικαίου και Αραβοϊσλαμικών Σπουδών

  Οι διαλέξεις είναι ανοικτές στο κοινό.

Θα χορηγηθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.

Το πρόγραμμα των διαλέξεων με τίτλο "Θεμελιώδεις πτυχές του Ισλαμικού Δικαίου" υλοποιείται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος.

Επικοινωνία - Πληροφορίες: (+30) 694 630 3954, 697 569 3434.

Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Κανονικού Δικαίου του ΕΚΠΑ  

Ειρήνη Χριστινάκη, Καθηγήτρια