Εργαστήριο Κανονικού Δικαίου

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

Επιστημονική Υπεύθυνος ΚΕΑΜΨΥ 

Μαρία Βασιλειάδου, Αν. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ