ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ"

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Αξιολογική Συμβουλευτική: Προσωπικότητα και Δράμα στην Κλινική Πράξη"

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Αξιολογική Συμβουλευτική: Προσωπικότητα και Δράμα στην Κλινική Πράξη"

Αιτήσεις συμμετοχής: έως 25/11/2021 ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες της προκήρυξης

- Προκήρυξη

- Αίτηση